Plánované akce

zveřejněno 1. 9. 2024

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.

ZÁŘÍ 2024

 • 02. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků        ZŘŠ+TU

 • 03. 09. – Třídní schůzky                                                                                                ZŘŠ + TU

 • City Cross Run – 6.ročník zážitkového běhu Českou Lípu                                      O. Riljak

 • 04. – 06. 09. – Adaptační kurz (Holany-6.ročníky)                                                VP+MP+TU

 • 26. 09. – Evropský den jazyků                                                                                     M.Tadlíková

 • T-mobile olympijský běh                                                                                              J.Nováková

 • Žákovský parlament                                          D.Holubová, K. Heiningerová, G.Svobodová                                              

 • 18. 09. - Fotografování prvňáčků                                                                                  R.Veselá+TU

 • Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                                      O.Riljak,J.Nováková

 • Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                                      P.Šulcová

 • Pouštění vlaštovek (ŠD)

ŘÍJEN 2024

 • 03. 10. – „Za zvířaty celého světa“ – exkurze ZOO Praha (7. roč.)                        O.Riljak

 • Educa week Liberec                                                                                                         D.Holubová

 • Turistická výprava pro rodiče a děti                                                              D.Holubová, M. Tadlíková

 • 15. 10. - 1. „Projektový den" –  Ekosystémy                                                            A.Hladoniková + TU

 • Mapy kolem nás                                                                                                               G. Svobodová

 • Pythagoriáda – (6.-9. ročník) – školní kolo                                                              Z. Hradec             

 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)

 • Logická olympiáda – školní kolo                                                                                Z.Hradec

 • Hygienické muzeum Drážďany – 8. – 9. ročník                                                         A. Hladoniková

LISTOPAD 2024                                                                                                                                                            

 • Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků             VP+TU

 • 01. – 12. 11. Bobřík informatiky                                                                                   H.Rachačová

 • Turistická výprava                                                                                           M.Tadlíková, D.Holubová

 • 01. - 12. 11. - Pravidla první pomoci (ŠD)

 • 18. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)                                                                   ZŘŠ

 • 19. 11.   Třídní schůzky-6.-9.r./26.11. – 0.-5.ročník                                               ZŘŠ – PP

 • Výbuch nehrozí – soutěž „Mladý chemik“                                                                  H.Rachačová

 • Finanční gramotnost – školní kolo                                                                            Z.Hradec

 • Pythagoriáda – (6.- 9. ročník) – okresní kolo                                                          Z.Hradec

 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)

 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (8. – 9. ročník)                                                       J.Nováková

 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (6. – 7. ročník)                                                        J.Nováková

 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (6. – 7. ročník)                                                     O.Riljak

 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (8. – 9. ročník)                                                     O.Riljak

 • GIS days – Liberec                                                                                                        G. Svobodová

PROSINEC 2024

 • 30. 11. – Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)                                               R. Veselá

 • 05. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD) A.Hladoniková

 • Dějepisná olympiáda – školní kolo                                                                            D. Holubová

 • Turistická výprava                                                                                           D.Holubová, M.Tadlíková

 • Adventní koncert – sbírka                                                                                               A.Hladoniková

 • 19. 12. – Diskobruslení                                                                                                    TU dle zájmu

 • 20. 12. – Třídní besídky                                                                                                  TU

 • 20. 12. – Vánoční kino 6.-9. ročník                                                                               TU

 • Schránka a vzkazy pro Ježíška                                                                                       ŽP

 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)

LEDEN 2025

 • 13. – 17. 01. – Lyžařský kurz pro žáky 3. -5. ročníků                                           J. Adamcová

 • 20. 01. – 24. 01. - Lyžařský kurz – 8. -9. ročníky                                                   O.Riljak

 • 17. - 21. 01. - Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)

 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo                                                           O. Riljak, G.Svobodová

 • 27. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)                                                                    ZŘŠ

 • Žákovský parlament                                                       D.Holubová,G.Svobodová,K.Heiningerová

 • Biologická olympiáda – školní kolo                                                                           A.Hladoniková

 • Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (6.-9.r.)                                                 J.Roubíčková+R.Veselá

 • Turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino) ŠD

 • Zimní olympiáda (ŠD)

 • Hudební soutěže (ŠD)

 • Olympiáda v dějepisu – okresní kolo                                                                        D. Holubová

 • Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo                                                          E.Ježková + kab Aj

ÚNOR 2025

 • Recitační soutěž – školní kolo – 1. - 2. st.                                                                   A.Hladoniková

 • 03. – 07. 02.      - Lyžařsky kurz – 6., 7. ročníky                                                         J. Nováková

 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)

 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo                                                                       O.Riljak,G.Svobodová

BŘEZEN 2025

 • 12. 03. - “ Škola nanečisto“                                                                                          P.Pavlíčková + TU

 • 12. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.                                                       ZŘŠ

 • 12. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ              T. Majarová,E.Ježková

 • 21. 03. – Den – Downův syndrom                                                                                D.Holubová

 • Turistická výprava                                                                                           D.Holubová, M. Tadlíková

 • Sálová kopaná – okresní kolo (8. - 9. roč.)                                                                   O. Riljak

 • Olympiáda v anglickém jazyku –  okresní kolo                                                     P. Švarcrová

 • Matematická soutěž Pangea (4.-9. ročník)                                                               Z.Hradec

 • Matematický klokan                                                                                                      Z.Hradec

 • Závody ve skoku do výšky Zákupská laťka                                                            J. Nováková

 • Basketbal – okresní kolo (8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky                                      O. Riljak,J.Nováková

 • Žákovský parlament                                                         D. Holubová, K.Heiningerová, G.Svobodová

 • OVOV – okresní kolo                                                                                                      J.Nováková

 • Přehazovaná (4. – 5. ročník) – okresní kolo                                                                J. Nováková

DUBEN 2025

 • Zápis do 1. třídy                                                                                              P. Pavlíčková                      

 • 14. 04. – Pedagogická rada                                                                           ZŘŠ                                       

 • 15. 04. – Třídní schůzky (3.čtvrtletí)-6.-9.r./22.4.-0.-5.r.                       ZŘŠ + TU

 • 21. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce                             J. Roubíčková

 • 26. 04. - „Ladská kecka“ – turistický pochod                                         O. Riljak

 • Přijímací zkoušky na SŠ

 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)

 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)

 • Čarodějná diskotéka (ŠD) 

 • Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo                                             J. Roubíčková

 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)

 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci                                                  A.Hladoniková

 • Májové štafety Zákupy (1.-9. ročník)                                                         J. Nováková

 • Atletický čtyřboj – okresní kolo                                                                   J.Nováková

 • Volejbal – okresní kolo (6.-9. ročník)                                                          J.Nováková

KVĚTEN 2025

 • Turistická výprava                                                                           D.Holubová, M.Tadlíková                 

 • NP Lidice – „Historie, učitelka života“ – exkurze                                       D.Holubová

 • 07. 05. - 2. Projektový týden – 3. – 8.ročník - Praha                              dle rozdělení TU

 • Přednáška – hygiena dívek – 7. ročníky                                                       A. Hladoniková

 • 26.05. - 30. 05. – termín ozdravné pobyty                 

 • 10. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině                                P.Pavlíčková

 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy – Doksy                                                   J.Roubíčková

 • 21. 05. - Fotografování tříd                                                                          R. Veselá 

 • Multikulturní týden (ŠD)

 • Pohár rozhlasu – atletická soutěž – (6. – 9. roč.)                                         kab.TV

 • Atletický čtyřboj – (8. - 9. roč.)                                                                      O.Riljak,J.Nováková

 • 26.05. - 30. 05. - Vodácký kurz – Vltava (9. ročníky)                            O. Riljak               

 • 01. 06. - Dětský den a retro sportovní odpoledne – ŠD

 • Atletický trojboj (1.-5. ročník)                                                                       J.Nováková

ČERVEN 2025

 • 10. 06. – Akademie školy – KD Crystal 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost          

 • 02. – 06. 06. - 2. termín ozdravných pobytů 

 • 07. 06. - Turistická cyklovýprava                                                                  O. Riljak

 • Žákovský parlament                                                         D.Holubová,G.Svobodová,K.Heiningerová

 • 09. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)          P.Pavlíčková

 • 17. – 18. 06. – Školní olympiáda                                                                                 O.Riljak, J. Nováková

 • 23. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)                                                                    ZŘŠ - TU

 • 24. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula                                  J.Adamcová,D.Holubová

 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)

 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)

 • 26. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků – ŠJ 15. 30 – 20.00 hod.                    ZŘŠ – TU

 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)

 • 27. 06. – Ukončení školního roku  – vysvědčení