zveřejněno 20.8.2017

Elektronická žákovská knížka

Naše škola využívá elektronických žákovských knížek v systému "Bakaláři". Prostřednictvím elektronických žákovských knížek můžete pravidelně kontrolovat školní výsledky svých dětí. Najdete zde informace o prospěchu a chování, rozvrhy, suplování, přehled akcí školy. Využíváme také elektronickou třídní knihu prostřednictvím, které máte přehled o absenci a docházce svých děti, o probíraném učivu a domácích cvičeních. Je také možná elektronická komunikace s učiteli a omlouvání absence žáků.