Zájmové kroužky

zveřejněno 1.9.2021 

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i ve spolupráci se sportovním oddílem TJ Lokomotiva Česká Lípa a Fbc Česká Lípa. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.

  • Volejbal (TJ Lokomotiva Česká Lípa) – o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři.
  • Florbal (Fbc Česká Lípa) - o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři. 
  • Ostatní kroužky – lektoři základní školy, kroužky jsou zdarma

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit pouze písemně na odpovídajícím formuláři od 1. do 10. 9. 2021. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října (4. 10. 2021)
  • Kroužky zatím nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v prvním týdnu měsíce září.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

název kroužku

určeno pro žáky

vedoucí kroužku

místo

den/ hodina

Logopedie 

 2. - 3. ročník

Mgr. S. Pospíšilová

3.A

pondělí

11.50 - 12.35

Keramický

 3.B

Mgr. P. Zajícová

keramická  dílna

čtvrtek 12.00-12.45

Keramický

2. - 5. ročník

Mgr.J. Adamcová

keramická  dílna

pátek 13.00 - 13.45

Keramický

2. ročník Mgr. J. Andrýsková keramická dílna pondělí 12.00 - 13.00

Keramický

1. A

Mgr. J. Rosáková

keramická dílna

pondělí 13.00-13.45

Výtvarný

6. - 7. ročník

Mgr. J.Roubíčková

ateliér Vv

středa

14.00 –15.00

 

Výtvarka pro nejmenší

přípravná třída Mgr. K. Heiningerová učebna PT středa 13.30 - 14.30 h.

Zdravotnický

+peer aktiv

1. - 9. ročník

8.-9.ročník

Mgr. A.Hladoniková

učebna přírodopisu

pondělí 15.00 - 15.45 h

Anglický jazyk WOW ENGLISH

1. ročník Mgr. E. Ježková učebna Aj úterý 12.00 - 12.45 h

Anglický jazyk WOW ENGLISH

2. ročník T. Majarová učebna Aj úterý 13.00 - 13.45 h

Domácí pohoda - vaření, šití, pečení

4. - 9. ročník R. Častulík, T. Majarová, E.Ježková cvičná kuchyňka a ateliér šikovných rukou čtvrtek 15.0 - 16.30 h
Lego 4. B T. Formanová třída 4. B pondělí 12.10 - 13.50 h.
Hry v přírodě 1. - 2. ročník Mgr. N. Dědková v přírodě nebo v 1. B čtvrtek 13.00 - 14.15 h.

Mladý přírodovědec

1. - 5. ročník Mgr. A. Hladoniková učebna přírodopisu čtvrtek 12.30 - 13.30 h

Sportovní kroužky

Basketbal

7. - 9. ročník

R.Častulík

tělocvična

středa

16.00 - 17.00 h

Golf

1.-5.ročník

J. Kloučková

tělocvična

středa

14.00 –15.00

Florbal

 2. - 5. ročník

Mgr. O. Riljak

tělocvična

čtvrtek

7.00 - 7.45

Stolní tenis

4. - 9. ročník

O. Coufal

tělocvična

úterý

16.00 - 17.00

Turistický

 2. až 9. ročník  +

 přátelé školy

Mgr. D.  Holubová

PhDr. R. Častulík

 

sobota

     –

neděle

1x za měsíc

Cvičení s hudbou

2.-9.ročník

Mgr. A.  Hladoniková

IV. podlaží

II. stupně

pátek

14.00 -15.00

 

       

Volejbal  I.

ml.žáci

 J. Javůrek

tělocvična

út 15.30 – 17.30

čt 15.30 - 17.00

pá - 14.30 - 16.00

Volejbal II.

st.žáci

J. Javůrek

tělocvična

po, út, pá 17.00 –19.00