Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.

ZÁŘÍ 2023

 • 04. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků            

 • 05. 09. – Třídní schůzky                                                                             

 • 30. 09. - City Cross Run – 6.- 9. ročník zážitkového běhu Českou Lípa       

 • 06. – 08. 09. – Adaptační kurz (Holany-6.ročníky)

 • 26. 09. – Evropský den jazyků                                           

 • 15. - 16. 09. - Žákovský parlament – s přespáním ve škole                          

 • 20. 09. - Fotografování prvňáčků      

 • Živá knihovna – 9. ročníky – kariérní poradenství  
 • 23. 09. - Turistická výprava Lemberk                                           

 • 20. 09. - Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                         

 • 27. 09. - Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                         

 • Pouštění vlaštovek (ŠD)                                        

ŘÍJEN 2023

 • 03. 10. – „Za zvířaty celého světa“ – exkurze ZOO Praha (7. roč.)            

 • Turistická výprava pro rodiče a děti - zatím bez termínu                                       

 • 10. 10. - 1. „Projektový den" – Česká literatura 

 • Mapy kolem nás

 • 24. 10. – Divadelní představení Praha – Vinohrady                              

 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)

 • Logická olympiáda – školní kolo

 • Pythagoriáda – 6. – 9. ročník – školní kolo

LISTOPAD 2023                                                            

 • Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků – zatím bez termínu 

 • 01. – 12. 11. Bobřík informatiky

 • Turistická výprava – zatím bez termínu                               

 • Pravidla první pomoci (ŠD)  

 • Beseda se slavným absolventem – zatím bez termínu     

 • 13. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)                                                  

 • 14. 11. – Třídní schůzky-6.-9.r./21.11.-0.-5.r.                                                       

 • Finanční gramotnost – školní kolo

 • Pythagoriáda – 6. – 9. ročník – okresní kolo

 • Soutěž „Mladý chemik“                                                                 

 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)

 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu                   

 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu                   

 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu                 

 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu                 

 • GIS days – Liberec                                                                                                 

PROSINEC 2023

 • 02. 12. - Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)

 • 05. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD) 

 • Dějepisná olympiáda  – školní kolo

 • Turistická výprava – zatím bez termínu                                                       

 • Adventní koncert – sbírka                                                                

 • 21. 12. – Diskobruslení (předběžný termín)                                                        

 • 22. 12. – Třídní besídky                                                                               

 • 22. 12. – Vánoční turnaj v šachu a piškvorkách                              

 • Schránka a vzkazy pro Ježíška                                                                     

 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)                                                  

LEDEN 2024

 • 08. – 12. 01. – Lyžařský kurz pro žáky 3. -5. ročníků 

 • 22. – 26. 01. - Lyžařský kurz – 8. -9. ročníky                               

 • Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)                      

 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo – zatím bez termínu                                  

 • 29. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)                                                   

 • Žákovský parlament                                                                                  

 • Biologická olympiáda – školní kolo                                                          

 • Olympiáda v českém jazyce – školní kolo zatím bez termínu    

 • Zimní olympiáda (ŠD)

 • Hudební soutěže (ŠD)

 • Turnaj ve stolních hrách (šachy, piškvorky, domino) ŠD

 • Olympiáda v dějepisu – okresní kolo

 • Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

ÚNOR 2024

 • Recitační soutěž – školní kolo – 1. - 2. st. - zatím bez termínu                   

 • 05. – 09. 02.      - Lyžařsky kurz – 6., 7. ročníky                                                      

 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)

 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo                                                       

BŘEZEN 2024

 • 14. 03. - “ Škola nanečisto“                                                            

 • 14. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.                                        

 • 14. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ   

 • Žákovský parlament

 • Turistická výprava

 • 21. 03. – Den – Downův syndrom                                                               

 • Týden s Andersenem – seznámení s dětskou literaturou – zatím bez termínu 

 • Modely budoucnosti – módní přehlídka (ŠD)                                             

 • Sálová kopaná – okresní kolo (8. - 9. roč.)   

 • Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

 • Matematická soutěž – Pangea (4. – 9. ročník)                                                      

 • Matematický klokan – okresní kolo                                                         

 • Basketbal – okresní kolo (8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky – zatím bez termínu 

 • OVOV (3.-9.ročník) – okresní kolo

 • Přehazovaná (4.-5.ročník)

DUBEN 2024

 • Zápis do 1. třídy – zatím bez termínu                                                                  

 • 15. 04. – Pedagogická rada                                                                                    

 • 16. 04. – Třídní schůzky (3. čtvrtletí)-6.-9.r./23.4.-0.-5.r.                                              

 • 21. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce                   

 • 20. 04. - „Ladská      kecka“ – turistický pochod 11. ročník                                   

 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)

 • Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)

 • Čarodějná diskotéka (ŠD)

 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)

 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci

 • Májové štafety Zákupy (1.-9.ročník)

 • Volejbal – okresní kolo (6.-9.ročník)                          

KVĚTEN 2024

 • Turistická výprava                                                    

 • NP Terezín – „Historie, učitelka života“ – exkurze – zatím bez termínu 

 • Přednáška hygiena dívek – 7. ročník 

 • 2. Projektový týden – Praha 4. – 7. ročníky                                 

 • 27. 05. - 01. 06. – první termín ozdravné pobyty                         

 • 10. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině                                 

 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy – Doksy   

 • 22. 05. - Fotografování tříd                                                

 • Multikulturní týden (ŠD)

 • Exkurze – ČOV Česká Lípa                                                 

 • Pohár rozhlasu – atletická soutěž –  (6. – 9. roč.) – zatím bez termínu 

 • Atletický čtyřboj – (8. - 9. roč.) - zatím bez termínu

 • 27. 05. - 01. 06. - Vodácký kurz – Vltava (9. A,B)                                   

 • 01. 06. - Dětský den a retro sportovní odpoledne – ŠD

 • Atletický trojboj – 1. – 5.ročník

ČERVEN 2024

 • 05. 06. – Akademie školy – KD Crystal 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost 

 • Turistická cyklovýprava                                                       

 • Žákovský parlament                                                             

 • 10. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)            

 • 11. – 12. 06. – Školní olympiáda                                                                

 • 24. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)                                                   

 • 26. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula                        

 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)

 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)

 • 27. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků – ŠJ 15. 30 – 20.00 hod.            

 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)

 • 28. 06. – Ukončení školního roku 2023/2024 – vysvědčení

 

V České Lípě 18. 8. 2023

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy