Zájmové kroužky

zveřejněno 1.9.2022 

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i ve spolupráci se sportovním oddílem TJ Lokomotiva Česká Lípa a Fbc Česká Lípa. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.

  • Volejbal (TJ Lokomotiva Česká Lípa) – o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři.
  • Florbal (Fbc Česká Lípa) - o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři. 
  • Ostatní kroužky – lektoři základní školy, kroužky jsou zdarma

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit přímo u vedoucích kroužku nebo písemně na odpovídajícím formuláři od 1. do 9. 9. 2022. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října (3. 10. 2022)
  • Kroužky, které vedoucí učitelé školy nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v prvním týdnu měsíce září.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

název kroužku

určeno pro žáky

vedoucí kroužku

místo

den/ hodina

Keramický

4. B Mgr.P.Zajícová keramická dílna úterý 13.00-13.45 h.

Keramický

5.ročník Mgr. J.Adamcová keramická dílna čtvrtek 13.00-13.45 h.

Kreativní psaní

8.-9.r. K.Rosáková Učebna u šaten úterý 7.00 - 7.45 h.

Výtvarný

6.-9.ročník Mgr. J. Roubíčková ateliér Vv středa 15.15 - 16.00 h.

Keramický

2. A

Mgr. J. Rosáková

keramická dílna

pondělí 13.00-13.45

Čeština pro cizince 8.-9.r. K.Rosáková Učebna u šaten pondělí 7.00 - 7.45 h.
Čeština pro cizince 6.-7.r. K.Rosáková Učebna u šaten středa 7.00 - 7.45 h.

Výlety za poznáním

7.-9.r. Mgr. Z.Hradec, Mgr. A.Hladoniková  

sobota 1x za měsíc

Výtvarka a fotografický

1.-5.ročník Mgr. K. Heiningerová učebna 1. C středa 12.45- 13.30 h.

Zdravotnický

+peer aktiv

6.-9.ročník

8.-9.ročník

Mgr. A.Hladoniková

učebna přírodopisu

středa 12.30 - 13.30 h

1x14 dní

Anglický jazyk WOW ENGLISH

2. B Mgr. E. Ježková učebna Aj středa 13.00 - 13.30 h

Anglický jazyk 

4.-5.r. Ing.M.Tadlíková učebna Aj čtvrtek 13.30 - 14.15 h

Anglický jazyk

2. A Ing.M.Tadlíková učebna Aj středa 13.00 - 13.30 h.
Lego 3.r. T. Formanová třída 5. B pondělí 13.00 - 14.00 h.
Logopedie 1.ročník Mgr. S. Pospíšilová 4. A .čtvrtek 13.00 - 13.45 h.
Informatika 4.-5.r. A. Kolář Učebna informatiky čtvrtek 7.00 - 7.40 h.

Mladý přírodovědec

1. - 5. ročník Mgr. A. Hladoniková učebna přírodopisu čtvrtek 13.30 - 14.30 h

Sportovní kroužky

 

       

Florbal+sportovní hry

 2. - 5. ročník

Mgr. O. Riljak

tělocvična

středa

7.00 - 7.45

Stolní tenis

4. - 9. ročník

O. Coufal

tělocvična

úterý

16.00 - 17.00

Turistický

 1. až 9. ročník  +

 přátelé školy

Mgr. D.  Holubová

Ing.M.Tadlíková

 

sobota

     –

neděle

1x za měsíc

Cvičení s hudbou, tanec

2.-9.ročník

Mgr. A.  Hladoniková

IV. podlaží

II. stupně

pátek

14.00 -15.00

Fit kroužek  6.-9.r. Mgr. P.Šulcová tělocvična středa 14.00 - 15.00 h.

Trampolínky

6.-9.rořník Mgr. G.Svobodová tělocvična středa 7.00 - 7.45

Volejbal  I.

ml.žáci

 

tělocvična

út 15.30 – 17.30

čt 15.30 - 17.00

 

Volejbal II.

st.žáci

 

tělocvična

po, út, pá 17.00 –19.00