Vzdělávání cizinců

VYHLÁŠENÍ RP PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NA ROK 2017 ZE DNE 2.11. 2016

Předmětný RP Podpora vzdělávání cizinců ve školách v sobě zahrnuje 3 moduly dříve samostatně vyhlašovaných rozvojových programů:

  • Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí,
  • Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců a
  • Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.