Projekt na podporu integrace cizinců města Česká Lípa

Účelové určení dotace: Cílem projektu je zkvalitnění soužití a zlepšování vzájemných vztahů mezi cizinci pobývající ve městě Česká Lípa a občany města Česká Lípa. Podpora integrace cizinců do společnosti. Odstranění sociokulturních, komunikačních a adaptačních problémů žáků a dětí cizinců. Potlačení xenofobie ve společnosti. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Poskytnutá částka: 1 665 019 Kč

Lhůta pro realizaci: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020