Povinné informace

zveřejněno 1. 8. 2017

Směrnice k poskytování informací dle zákona č. 106 / 1999 Sb.
Zřizovací listina 

1. NÁZEV

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt k datu 3. 11. 1993 usnesením Zastupitelstva města Česká Lípa podle § 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564 / 1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ke dni 1. 1. 1995. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 470 05

4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 470 05

4.3   Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hodin
 • Úterý:     7:00 – 10:00 hodin
 • Středa:   7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hodin
 • Čtvrtek:  7:00 – 10:00 hodin
 • Pátek:    7:00 – 10:00 hodin

 

4.4   Telefonní kontakt

 • Mobilní telefon - ústředna: (+420) 731 653 268
 • Pevná linka:                       (+420) 487 714 666

 

4.5   Adresa internetové stránky

 

4.6   Adresa e-podatelny

 

4.7   Další elektronické adresy

 

4.8   Datová schránka

 • q43v4w4

 

4.9   Poukazování plateb

Platby probíhají bezhotovostně na účet číslo: 41027824, kód banky: 0600 (MONETA Money bank, pobočka Česká Lípa). Složení hotovosti v kanceláři školy je možné pouze ve výjimečných a předem daných případech.

5. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

 • 482 830 70

 

6. DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

 • Škola není plátcem DPH

 

7. DOKUMENTY

7.1   Seznamy hlavních dokumentů

 

7.2   Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

8. ŽÁDOSTI O INFORMACE

8.1   Způsoby žádání o informace

Informace lze získat vyplněním formuláře Žádost o poskytnutí informace  na základě:

 • a)   písemné žádosti směrované k rukám vedení školy (doporučený dopis, osobní doručení)
 • b)  e-mailové žádosti s platným elektronickým podpisem
 • c)   přes datovou schránku
 • d)osobně či písemně v podatelně organizace

 

8.2   Pracovníci pověření poskytováním informací:

 • ředitel školy
 • zástupci ředitele školy
 • hlavní ekonomka (v záležitostech týkajících se účetnictví)
 • vedoucí školní družiny (v záležitostech týkajících se školní družiny)
 • vedoucí školní jídelny (v záležitostech týkajících se stravování

 

9. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

10. FORMULÁŘE

Formuláře jsou ke stažení na školním webu v sekci „Organizace – Formuláře ke stažení“ 

11. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 

12. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

 

13. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

14. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopie 1 stránky A4 formátu - černobílá

2,- Kč

Oboustranná kopie A4 formátu - černobílá

4,- Kč

Kopie 1 stránky A3 formátu - černobílá

4,- Kč

Oboustranná kopie A3 formátu - černobílá

8,- Kč

Kopie 1 stránky A4 formátu - barevná

2,- Kč

Oboustranná kopie A4 formátu - barevná

4,- Kč

Kopie 1 stránky A3 formátu - barevná

4,- Kč

Oboustranná kopie A3 formátu - barevná

8,- Kč

Černobílý tisk 1 strany textu

6,- Kč

Barevný tisk 1 strany textu

12,- Kč

Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - opis vysvědčení, přihláška na střední školu, další dokumenty ze školní dokumentace 

50,- Kč za 1 ks

Poskytnutí požadovaných výstupů na jiném nosiči (CD, DVD, USB disk - vlastní)

30,- Kč + cena média

Zpracování dat – hodinová sazba

300,- Kč

 

15. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 

16. BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

 

  17. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu