Přihláška ke stravování

Přihlášku ke stravování najdete i v sekci "formuláře".

Přihlášku ke stravování s vámi vyplní vedoucí školní jídelny. Z důvodů aktualizace je nutné přihlášku vyplnit na každý školní rok znovu.

Nejlépe během posledních 14 dnů měsíce srpna.

Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

  1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednání stravy na internetu (naše škola má číslo 0049)
  2. Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky. Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
  • Potvrzení objednávky
  • Nedostatečná výše konta
  • Neodebraná strava
  • Měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail i zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Každý strávník musí mít čip.

Je možnost si vybrat ze dvou jídel.

Obědy se vydávají od 11. 40 do 14. 00 hodin na talíře. Do jídlonosišů v době od  11. 25 do 11. 40 hodin.