Odhlašování a přihlašování

Odhlašování obědů se provádí přes internet, a to den předem nejpozději do 14.00 hodin. Není tedy třeba obědy odhlašovat u vedoucí školní jídelny. Na pozdější odhlášky (po 14,00 hodin) nemůže být brán zřetel.

Oběd je také možné odhlásit den předem nejpozději do 14:00 hodin telefonicky na číslo 736 483 068, 487 714 655 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, prostřednictvím čipu na terminálu ve školní jídelně a prostřednictvím webu školy www.zslada.cz

Z ustanovení vyhlášky č. 48/1993 Sb. o školním stravování vyplývá: V době nemoci a neúčasti na vzdělávacím procesu, nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně za dotovanou cenu (mohou se stravovat za nedotovanou cenu), rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze v první den nemoci.

Ostatní obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Jestliže oběd rodič neodhlásí, je za neodhlášený oběd účtovaná plná nedotovaná cena, jako u cizích strávníků.

Odhlašování a přihlašování stravy

  • Na internetové adrese www.zslada.cz zvolte v sekci Školní jídelna objednávka stravy

Nyní i jako aplikace pro vaše mobilní telefony s operačním systémem Android!

http://www.strava.cz/istravne/ (do pole "Zařízení" zadejte číslo 0049)

  • Na internetové adrese www.strava.cz zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku číslo zařízení.
  • V dalším dialogu zvolte Přihlášení uživatele zařízení.
  • Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do “své“ jídelny.
  • Vyplňte a potvrďte položky uživatel a heslo, které jste si zvolili při registraci služby.
  • Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
  • Pro objednání stravy potvrďte položku Objednání stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
  • Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Objednávky stravy přes internet 1 pracovní den předem, jinak osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (736 483 068, 487 714 655).