Sbírka na adventní koncert

Vážení rodiče, přátelé naší školy,
blíží se čas vánočních svátků. Plamínky svíček, vůně jehličí, cukroví na míse a zvonek, který ohlašuje příchod očekávané chvíle. Předvánoční období ohlašuje advent, který začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem.
 
Každý z nás, kdo sleduje adventní koncerty České televize, ví, že tuto neděli 27. listopadu se bude konat první adventní koncert, a to již po třicáté druhé. V naší škole se sbírka na adventní koncerty stala již tradicí. Účastníme se od 13. ročníku a to je úctyhodné.
 
Rádi bychom Vás prostřednictvím Vašich dětí požádali o pokračování v naší tradici a opět se snažili přispět malým finančním obnosem těm, kteří naši pomoc opravdu ocení.
Finanční prostředky, které se od dárců podaří vybrat, se rozdělí rovným dílem mezi děti bez rodin, handicapované občany, charitativní organizace či pro lidi sociálně vyloučené.
 
Předem Vám všem děkujeme, přejeme krásný a klidný adventní čas.
 
Mgr. Alena Hladoniková a Peer aktivisté