Výtvarná soutěž k příležitosti Evropského dne jazyků

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září a cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů.
Cílem soutěže mělo být motivovat studenty - žáky k dalšímu studiu cizích jazyků.
Soutěž se konala pro žáky a studenty Libereckého kraje.
A co bylo úkolem každého z nás? Vybrat si zemi v Evropě, zamyslet se, co ji charakterizuje/např. jídlo, oblečení, stavby, tradice, zvyky…./ a eventuálně do práce zakomponovat slovo, či větu v jazyce vybrané země.
Zkusili jsme, i když časově dost omezené, ale …a poslali.
 
Přišel nám velmi milý děkovný dopis:
 
"…velice Vám děkujeme, Vám i Vašim studentům za účast ve výtvarné soutěži k EDJ. Tento rok byla konkurence opravdu tvrdá a bohužel se Vaši studenti i přes velice pěkná díla neumístili na prvních třech místech. Soutěže se zúčastnilo celkem 271 studentů z 29 škol v Libereckém kraji. Líbila se nám především originální práce s textem. Nejvíce nás od Vás zaujalo dílo od Lucie Guthové a její ztvárnění Francie."
 
Mgr. Jana Roubíčková