Rozvoj digitálních kompetencí

Vlivem nehostinných podmínek, které nám byly poslední roky přinášeny, došlo k celkové revizi Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (zkráceně RVP ZV). Díky revizím byl upraven Školní vzdělávací plán (zkráceně ŠVP) a my si dali tu práci, že již od 1. 9. 2022 se plně promítl do naší výuky. Revize obnáší tzv. malou a velkou revizi.

V souvislosti s malou revizí se podílíme na inovaci ve výuce informatiky – zavádíme do výuky robotiku a informatice se plně věnujeme již od 4. ročníku. Velká revize je pro nás mnohem větším krokem, jelikož skrze ni se podílíme na rozvoji digitálních kompetencí žáků v jednotlivých předmětech (používáme různé digitální učební pomůcky i programy).

Naše DIGITÁLNÍ (R)EVOLUCE V BODECH:

  1. Zřídili jsme novou mobilní učebnu, kterou nyní tvoří 15 tabletů v nabíjecím kufru. Mobilní učebna může posloužit jak dětem bez IT vybavení, tak pro všechny ročníky a pro všechny předměty k rozvoji žákovských digitálních kompetencí. Na práci s tablety budou/či již jsou vyučující plně proškoleni odborníky.
  1. Ve škole se nyní nachází robotické stavebnice VEX 123, VEX GO a VEX IQ, o jejichž distribuci vděčíme společnosti AV MEDIA. (VEX Robotika - IQ)
  1. Do výuky, převážně na 1. stupni, zapojujeme práci s robotickými včelkami, tzv. Bee-Boty. Avšak i 2. stupeň si při práci s včelkami přijde na své.
  1. Máme plně vybavenou učebnu informatiky i jazyků, odborné učebny fyziky a chemie a velké množství interaktivních tabulí.

 

Nezbývá nic jiného, než si přát spoustu úspěchů a zábavy s moderními technologiemi. Ostatně, přijďte se podívat.

Mgr. Gabriela Svobodová