Závislosti online a jejich rizika na 2. stupni

Čtvrtek a pátek se na 2. stupni nesl v duchu preventivních přednášek na téma „závislosti online a jejich rizika“, který byl financován z prostředků Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Školství a mládež, program č.4.3 Specifická primární prevence rizikového chování č. OLP/1109/2022. Přednášejí RNDr. Bc. Ludvík Hanák, který k nám zavítal až z Moravy, mluvil o závislostech na technologiích – dozvěděli jsme se, že existuje šest komponent závislosti, např. změny nálady, tolerance, syndrom z odnětí, konflikt,… Zjistili jsme, jak poznat závislost na internetu, tzv. symptomy závislosti, mezi které patří např. osobní a finanční problémy, lhaní o množství času stráveného surfováním, po vypnutí počítače se lidé chvějí, je jim zle, pokud nemají na emailu či Facebooku žádnou zprávu, cítí úzkost a propadají panice,….

Pan Hanák se snažil podnítit žáky, aby si sami určili a následně dodržovali hranici času stráveného na svých zařízeních. Spolu se žáky se zamyslel nad psychickými, sociálními, fyzickými a zdravotními riziky častého používání technologií a netolismu (závislostního chování na internetu). Dokonce si i žáci vyzkoušeli dotazník závislosti na internetu.
Veškeré informace byly velice zajímavé a doufám, že pro mnohé žáky i přínosné.

Online rizika, rizika sociálních sítí a YouTube
Pro mladší žáky – 5. a 6. ročníků byl nachystán program trochu jiný. Žáci začali dotazníkem ohledně znalostí sociálních sítí. Dozvěděli se, že sociální sítě jsou služba, která registrovaným uživatelům umožňuje: vytvářet osobní profil, komunikovat společně, vyměňovat si názory, poznatky, sdílet informace, fotky, videa…. Pan Hanák varoval děti před riziky sociálních sítí – soukromí na sociálních sítích neexistuje!!!

Ve 2. části programu jsme si povídali o YouTube = internetový program pro videosoubory, který byl založen roku 2005. Dozvěděli jsme se, kdo je to youtuber, jaká existují rizika YouTube. Děti si vyzkoušely kvíz známých osob a youtuberů – především v druhé části si žáci vedli na výbornou. Celý tento program byl opět velice zajímavý, plný nových poznatků.

Za celé dva dny moc děkujeme přednášejícímu RNDr. Bc. Ludvíku Hanákovi a doufám, že si každý, kdo na přednášce byl, odnesl něco zajímavého, obohacujícího, co třeba i změní jeho pohled, popř. ovlivní čas, který tráví v kybersvětě.

Mgr. Radka Veselá