4. A v knihovně

Žáci 4.A navštívili 29.9. knihovnu na Ladech s programem „Čeština je jazyk hravý“ . Zajímavou formou při práci ve skupinkách si procvičovali gramatické jevy a poznávali, jak si i s češtinou můžeme hrát. Vytvářeli „ roháčky“, vymýšleli slova podle různých zadání a nenásilnou formou rozvíjeli slovní zásobu.

Mgr, Silvie Pospíšilová