Prázdniny ve škole a nový školní rok

PRÁZDNINY VE ŠKOLE A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně,

školní rok zahájí letos celkem 470 žáků ve 20 třídách.

Zaměstnanci školy připravili i pro tento školní rok několik novinek s cílem zlepšovat studijní podmínky a rozvíjet další možnosti vzdělávání, ale též zkvalitnit zázemí pro učitele a žáky. Během prázdnin se tak podařilo položit nové lino ve školní jídelně, vymalovat školní kuchyň a chodbu ve vstupním pavilonu u výtvarné výchovy. Pořídili jsme šatní skříňky pro žáky 3. – 5. ročníků. Ve školní jídelně je nová pánev a kotel a také škrabka na brambory.

Proběhla rozsáhlá aktualizace softwaru na všech počítačích ve škole na Windows 11.

Právě začínající rok nám všem ve škole jistě přinese spoustu práce, ale věřím, že i mnoho zážitků a příjemných chvil strávených v rámci školních a mimoškolních aktivit, ať již to budou zájmové kroužky, exkurze, soutěže a olympiády, sportovní akce, či kurzy, besedy, návštěvy filmových či divadelních představení a mnoho dalšího. Přeji nám, ať je aktuální školní rok klidný, radostný a povedený.

O tom, co letos chystáme, se lze aktuálně dozvědět více z plánu akcí v systému Bakaláři či z celoročního plánu práce na webu školy (menu-akce-plánované akce), najdete nás také na Instagramu a Facebooku.

Přeji tedy všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, ale i rodičům příjemný a úspěšný školní rok se Základní školou Lada!

Radek Častulík, ředitel školy