Od radek.castulik |

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2024 – 2025

V pondělí 22. dubna, ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna 2024, vždy od 13. 00 hodin do 18.00 hodin

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2019 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Při zápisu zákonný zástupce předloží doklad o místě trvalého bydliště (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

 

Rezervační systém pro zápis do 1. tříd školního roku 2024/2025 bude spuštěn 18. 3. 2024 na webu školy. V zájmu urychlení průběhu zápisu dětí do prvních tříd využijeme systém ELEKTRONICKÉ REGISTRACE a letos nabízíme i možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE času a dne zápisu Vašeho dítěte. Více informací o průběhu zápisu naleznete na webu školy od 18. 3. 2024 (úvodní stránka webu - podrobné informace o zápisu, odkladu, přípravné třídě, kritéria, rezervaci a registraci atd.).

Rezervační systém bude uzavřen ve čtvrtek 25. dubna 2024 v 8.00 hodin.  

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve třech učebnách naší školy (vstup vchodem do školní družiny, spodní brána). Ve dvou učebnách je možnost objednat se předem na Vámi vybraný čas a den díky rezervačnímu systému. 

Pokud se neobjednáte předem, nic se neděje. V jedné učebně bude probíhat zápis bez objednání.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě první třídy s maximálním počtem 50 dětí. Kritéria pro přijetí budou na webu školy na titulní stránce, společně s informacemi o zápisu.

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy